0

ယေန႔ 2.4.2017 တနဂၤေႏြေန႔တြင္၊တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊တ႐ုတ္ကြမ္ယင္မယ္ေတာ္ေက်ာင္းမွ
တဆင့္ ထိုင္ဝမ္ဆရာေလးအဖြဲ႕မွ ေနာင္ခမ္းေက်ာင္းတြင္ 
ပညာသင္ၾကားေနၾကတဲ့ ကိုရင္မ်ားႏွင့္
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းျဖစ္တဲ့
 ေက်ာင္းလြယ္အိတ္၊စာအုပ္၊ေဘာပင္
အစရွိတဲ့ စာေရးႀကိယာမ်ားႏွင့္တကြ 
အစာအဟာျဖစ္တဲ့မုန္႔မ်ားကိုလဲ လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။

 ဤသည့္ေကာင္းမႈ အေၾကာင္းျပဳ ေတာင္းဆုလိုရာ ျပည့္ေစေသာ္


Next
This is the most recent post.
Previous
Older Post

Post a Comment

 
Top