0
           တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ ဘ/က ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းတက္ေနၾကေသာ
ေက်ာင္းသား/သူ ကိုရင္ေလးမ်ားက မနက္ပိုင္း....စာမသင္ၾကားမီ စာသင္ေဆာင္ေ႐ွ႕တြင္ ေက်ာင္း
သား/သူ ကိုရင္ေလးမ်ား.....ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း၊ ၃၈ မဂၤလာတရားလကၤာႏွင္ အေျမႇာက္အလီမ်ား..
႐ြတ္ဆိုေနၾကစဥ္....။


Post a Comment

 
Top