1

2016/2017 ပညာသင္ႏွစ္အၿပီး ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္တြင္လဲ
ေက်ာင္းတြင္း ရွင္သာမေဏ(ကိုရင္ေလး)မ်ားအားလား
စာခ်ဆရာဦးဇင္းတို႔မွ ပရိတ္မ်ားကို သင္ၾကားေပး။
Post a Comment

 
Top