0
ထိုင္ဝမ္ဆရာေလးအဖြဲ႕မွ ေက်ာင္းသုံးစာေရးႀကိယာမ်ား လာေရာက္လႉဒါန္း
ထိုင္ဝမ္ဆရာေလးအဖြဲ႕မွ ေက်ာင္းသုံးစာေရးႀကိယာမ်ား လာေရာက္လႉဒါန္း

ယေန႔ 2.4.2017 တနဂၤေႏြေန႔တြင္၊တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊တ႐ုတ္ကြမ္ယင္မယ္ေတာ္ေက်ာင္းမွ တဆင့္ ထိုင္ဝမ္ဆရာေလးအဖြဲ႕မွ ေနာင္ခမ္းေက်ာင္းတြင္  ပညာသင္ၾကား...

အျပည့္အစုံသို႔ >>>

0
2017 ခုႏွစ္၊ဆ႒မအႀကိမ္ေျမႇာက္၊ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာကို သင္ယူေနၾကတဲ့ သားငယ္/သမီးငယ္ေလးမ်ား
2017 ခုႏွစ္၊ဆ႒မအႀကိမ္ေျမႇာက္၊ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာကို သင္ယူေနၾကတဲ့ သားငယ္/သမီးငယ္ေလးမ်ား

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ရန္ေအာင္ေျမရပ္ကြက္၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ မူလြန္ ဘ/ကေက်ာင္းတြင္ 2017 ခုႏွစ္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာ...

အျပည့္အစုံသို႔ >>>

1
ရွင္သာမေဏမ်ားအားလဲ ပရိတ္မ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး
ရွင္သာမေဏမ်ားအားလဲ ပရိတ္မ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး

2016/2017 ပညာသင္ႏွစ္အၿပီး ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္တြင္လဲ ေက်ာင္းတြင္း ရွင္သာမေဏ(ကိုရင္ေလး)မ်ားအားလား စာခ်ဆရာဦးဇင္းတို႔မွ ပရိတ္မ်ားကို ...

အျပည့္အစုံသို႔ >>>

0
2017 - ခုႏွစ္၊ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္၊ေႏြရာသီယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမွ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္ယူေနၾကတဲ့ သားငယ္/သမီးငယ္ေလးမ်ား
2017 - ခုႏွစ္၊ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္၊ေႏြရာသီယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမွ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္ယူေနၾကတဲ့ သားငယ္/သမီးငယ္ေလးမ်ား

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ရန္ေအာင္ေျမရပ္ကြက္၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ မူလြန္ ဘ/ကေက်ာင္းတြင္ 2017 ခုႏွစ္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္...

အျပည့္အစုံသို႔ >>>

0
 ေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွ ဘုရားရွိခိုး၊ငါးပါးသီလခံယူေဆာက္တည္ၿပီး တရားရႈ႔မွတ္ဆင္ျခင္
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွ ဘုရားရွိခိုး၊ငါးပါးသီလခံယူေဆာက္တည္ၿပီး တရားရႈ႔မွတ္ဆင္ျခင္

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ရန္ေအာင္ေျမရပ္ကြက္၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ မူလြန္ ဘ/ကေက်ာင္းတြင္ 2017 ခုႏွစ္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္...

အျပည့္အစုံသို႔ >>>
 
 
Top