0
ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ရန္ေအာင္ေျမရပ္ကြက္၊
ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ မူလြန္ ဘ/ကေက်ာင္းတြင္
2017 ခုႏွစ္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္-ေႏြရာသီယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းတြင္
ယဥ္ေက်းလိမၼာဘာသာရပ္ကို သင္ယူေနၾကတဲ့ သားငယ္သမီးငယ္ေလးမ်ား။

Post a Comment

 
Top