0
    တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ ဘ/က ေက်ာင္းတြင္ (4.5.2015 ) ၾကာသပေတးေန႔႔
 ေက်ာင္းစတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ေန႔မွာပင္ေက်ာင္း႐ွိ ဆရာဦးဇင္း ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားမွ မိမိတို႔၏တပည့္
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ေစတနာ ေမတၱာေ႐ွ႕ထားျပီး စာသင္ၾကားေပးေန....။Post a Comment

 
Top