0

တာခ်ီလိတ္အြန္လႈိုင္းသတင္း  ( Tachileik Online News )  ဌာနမွ ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားေသာ
 2013 - ခုႏွစ္၊ တာခ်ီလိတ္၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ပရဟိတ ဘ/ကေက်ာင္းတိုက္တြင္
 ႏွစ္စဥ္က်င္းပလ်က္႐ွိေသာ ေႏြရာသီယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းႏွင့္
 ေက်ာင္းတြင္းသင္ၾကားမႈအေၾကာင္း...........။

Post a Comment

 
Top