0
ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
                             ၁။ ေက်ာင္းသားမ်ား စာေရးခံု( ၁ )လံုးလွွ်င္ ၃၅၀-ဘတ္။
                            ၂။ ေက်ာင္းသားသံုးအိမ္သာ( ၁ )ခန္းလွ်င္ ၄၀၀၀-ဘတ္။
                            ၃။ ဘိလပ္ေျမ( ၁ )အိတ္လွ်င္ ၁၃၀-ဘတ္။
                            ၄။ ဘေလာက္အုတ္( ၁ )လံုးလွ်င္ ၄၀-ဘတ္။
မွတ္ခ်က္။ အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ေငြသားျဖင့္လည္း ေစတနာတတ္အားသ၍  ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း နိဗၺာန္အက်ဳိးေမွ်ာ္၍ ႏိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

လွဴဒါန္းရန္ေနရာ 
ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆု ပရဟိတေက်ာင္း
ရန္ေအာင္ေျမ၊ ပါလ်ံ(၂)ရပ္ကြက္
ေဟာင္လိတ္အုပ္စု
တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕။
ဆက္သြယ္ရန္-  Thai-0804864679   Myanmar-095242201

Post a Comment

 
Top