0
အလွဴ႕တကာ                                               (၃၁/၈/၂၀၁၁) ပိဋကတ္ျမန္မာျပန္စာအုပ္(၂၀)                           အလွဴ႕ရွင္                           ကိုစိုးထြန္းႏိုင္+ေဒၚေမၿငိမ္း၊သမီး-စုစႏီၵမာင္၊ေမစႏီၵေမာင္-မိသားစုတာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕။

Post a Comment

 
Top