0

သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ လက္သမားဆရာကိုေဇာ္လြင္အဖြဲ႕သားမ်ားတို႕မွ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား ေဆာက္လုပ္ရန္ ဦးရင္တုိင္အား ၀ုိင္း၀န္းကာ ထူေနပံု

Post a Comment

 
Top