0
၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊တေပါင္းလျပည့္ 12.3.2017 တနဂၤေႏြေန႔တြင္၊တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မွ ပအိုဝ္းေမာင္မယ္လူငယ္အဖြဲ႕မ်ားမွ
မိမိတို႔ရဲ့ပအိုဝ္လူမ်ိဳုး ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ
မူလြန္ ဘ/က ေက်ာင္းတိုက္တြင္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔အားအာ႐ုဏ္ဆြမ္း ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လႉဒါန္းၿပီး ႂကြေရာက္လာၾကတဲ့ ဧည့္ပရိသတ္အေပါင္းတို႔အားလဲ
ဧည့္ခံေကၽြးေမြးကာ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ အလႉဒါန အစုစုတို႔ကို ေရစက္သြန္းခ်အမၽွေပးေဝလႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။

ဤသည့္ေကာင္းမႈ အေၾကာင္းျပဳ ေတာင္းဆုလိုရာျပည့္ေစေသာ္


တာခ်ီလိတ္ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ မူလြန္ ဘ/က ေက်ာင္း ၏ ဓာတ်ပုံ 

တာခ်ီလိတ္ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ မူလြန္ ဘ/က ေက်ာင္း ၏ ဓာတ်ပုံ 

တာခ်ီလိတ္ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ မူလြန္ ဘ/က ေက်ာင္း ၏ ဓာတ်ပုံ 

တာခ်ီလိတ္ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ မူလြန္ ဘ/က ေက်ာင္း ၏ ဓာတ်ပုံ 
တာခ်ီလိတ္ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ မူလြန္ ဘ/က ေက်ာင္း ၏ ဓာတ်ပုံ 
တာခ်ီလိတ္ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ မူလြန္ ဘ/က ေက်ာင္း ၏ ဓာတ်ပုံ 
တာခ်ီလိတ္ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ မူလြန္ ဘ/က ေက်ာင္း ၏ ဓာတ်ပုံ 
တာခ်ီလိတ္ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ မူလြန္ ဘ/က ေက်ာင္း ၏ ဓာတ်ပုံ 
တာခ်ီလိတ္ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ မူလြန္ ဘ/က ေက်ာင္း ၏ ဓာတ်ပုံ

Post a Comment

 
Top