0
တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ ဘ/ကေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ
ေက်ာင္းတြင္း/ေက်ာင္းျပင္ပမွ ပညာသင္ၾကားေနေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္
 ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ေသာေက်ာင္းသား၀တ္စုံ၊ေက်ာင္းဖတ္စာအုပ္၊ေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္မ်ားထဲမွ
2012/2016-ပညာသင္ႏွစ္ 7.7.2015 ရက္၊အဂၤါေန႔တြင္ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ ဘ/ကေက်ာင္းဆရာေတာ္ဘုရားကိုယ္တိုင္ဦးစီးျပီး တပည့္ဆရာ/မမ်ားႏွင့္တကြ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား
ေက်ာင္းသား၀တ္စုံမ်ားကို ေ၀ေပးေနစဥ္....။
Post a Comment

 
Top