0


တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ (ဘ/က) ေက်ာင္းတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား သီတင္းသုံးေနထိုင္ေရးႏွင့္ စာသင္ၾကားႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို
ေဆာက္လုပ္ေနၾကစဥ္...........။Post a Comment

 
Top