0
တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ (ဘ/က)ေက်ာင္းတြင္ ပထမအၾကိမ္ေျမာက္
က်ပ္းပျပဳ လုပ္သည့္ မဟာဘုံကထိန္ပြဲေတာ္တြင္ အလွဴ ႐ွင္မ်ားမွ အလွဴ ေရစက္ လက္နဲ႔မကြာ
ဆိုသလို အားတက္တေရာ ေစတနာသဒၶါတရာထက္ထက္သန္သန္ျဖင့္ အလွဴ ဒါနျပဳ လုပ္ေနၾကစဥ္..။Post a Comment

 
Top