1
တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ ( ဘ/က ) ေက်ာင္း ကို စတင္တည္ေထာင္စဥ္က
ညီေတာ္ေနာင္မ်ားႏွင့္ ေ႐ႊၾတိဂံေဒသသို႔ 8.8.2010 ေန႔တြင္ ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္စဥ္....။

Post a Comment

  1. Some of the various machines that sheet steel fabricators use, CNC controlled or otherwise, embrace punch and die machines, automated traces, press brakes, and numerous tools, such as drills and laser cutters. As a full-service manufacturing company, J&E is a premier provider of precision sheet steel fabrication providers. Whether prospects request a posh, one-of-a-kind fabrication or a high quantity of sheet steel components, we have the tools, experienced employees, and diligence to meet the order precisely and on time. We make quality, efficiency, and materials utilization our top priorities, and supply value engineering to help prospects cut Warm Winter Mist Humidifiers back overall fabrication prices. At the beginning of each project, we prepare course of documentation and plan workflows that cover each detail of the job to make sure a successful outcome. There are numerous obtainable methods or processes that are utilized to fabricate sheet metals.

    ReplyDelete

 
Top