0
တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ ( ဘ/က ) ေက်ာင္း ကို စတင္တည္ေထာင္စဥ္က
ညီေတာ္ေနာင္မ်ားႏွင့္ ေ႐ႊၾတိဂံေဒသသို႔ 8.8.2010 ေန႔တြင္ ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္စဥ္....။

Post a Comment

 
Top