0
တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ (ဘ/က) ေက်ာင္းတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား သီတင္းသုံးေနထိုင္ေရးႏွင့္ စာသင္ၾကားႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ လက္သမားဆရာကိုေဇာ္လြင္အဖြဲ႕သားမ်ားတို႕မွ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား
 ေဆာက္လုပ္ရန္ ဦးရင္တုိင္အား ၀ုိင္း၀န္းကာ ထူေနပံု .....။

Post a Comment

 
Top