0
            တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ ဘ/က ေက်ာင္း တြင္ ေက်ာင္းတက္လာေသာ
 ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအား..ေက်ာင္းဆရာ..ဦးဇင္း ဆရာ/မမ်ားမွ အတန္းလိုက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္
စာအုပ္မ်ားႏွင့္....ဗလာစာအုပ္ ခဲတံေဘာပင္မ်ားကို ေ၀ေပးေနၾကစဥ္....
Post a Comment

 
Top