0
           တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕၊ ေနာင္ခမး္ေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ ဘ/က ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းတက္ေနၾကေသာ
 ေက်ာင္းသား/သူ ကိုရင္ေလးမ်ား ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ ေဆာ့ကစားေနၾကစဥ္.....။


Post a Comment

 
Top