0
တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ ဘ/က ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းတက္ေနၾကတဲ့
ေက်ာင္းသား/သူ ကိုရင္ေလးမ်ားမွ ဆရာဦးဇင္း ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား သင္ၾကား ႐ွင္းျပေနသည္
ကို စိတ္ပါ၀င္စားစြာ နားေထာင္ျပီး စာသင္ၾကားေနၾကစဥ္...။Post a Comment

 
Top