1
         တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ ဘ/က ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ၄.၆.၂၀၁၅ ၾကာသပေတးေန႔ ေက်ာင္းစတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ေန႔မွာပင္ ေက်ာင္းသား/သူ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔၏ သားသမီးပညာတတ္ေျမာက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေက်ာင္းကိုလာေရာက္ပို႔aဆာင္
ေပးေန.....။


Post a Comment

  1. For example, when sophisticated cuts have to be Men’s Thongs made at various levels and angles on a workpiece, it could possibly} all happen inside minutes on a CNC machine. During the CNC manufacturing course of, position management is set by way of an open-loop or closed-loop system. With the previous, the signaling runs in a single path between the CNC controller and motor.

    ReplyDelete

 
Top